Transparantie voor een betere concurrentiepositie in de bouw

14 maart 2018 | Geen categorie

Het valt op dat bedrijven die zich op een transparante manier bezighouden met “feel good” activiteiten beter presteren dan collega bedrijven. Mooi voorbeeld is Tesla. Het is niet dat Tesla de mooiste auto’s maakt (persoonlijke smaak). Waarschijnlijk ook niet de meest duurzame, immers, de waterstof auto’s zijn duurzamer maar hebben nog last van een beperkt netwerk aan brandstofvoorziening. Maar juist de manier waarop Tesla acteert bepaalt een groot deel van het succes.

Elon Musk (CEO van Tesla) zei in 2014: “Yesterday, there was a wall of Tesla patents in the lobby of our Palo Alto headquarters. That is no longer the case. They have been removed, in the spirit of the open source movement, for the advancement of electric vehicle technology.” Hiermee werd een belangrijke stap gezet in de positionering van wie Tesla wil zijn. Musk geeft aan dat het voor Tesla onmogelijk is om elektrische auto’s snel genoeg te bouwen om de koolstofcrisis op te lossen. Die open source gedachte is inspirerend en zorgt dus voor versnelling.

Terug naar de wereld van bouw en vastgoed. Als de bouw wil versnellen kan dit als voorbeeld dienen. Het open delen van kennis is een manier om te laten zien waar je bedrijf toe in staat is en het zorgt ervoor dat er ruimte gecreëerd wordt om te versnellen. Zeker op het gebied van duurzaamheid waar nog geen eenduidige taal bestaat en veel bedrijven de opgedane kennis om duurzame gebouwen te ontwikkelen niet of nauwelijks delen om verkrampt vast te houden aan een ogenschijnlijk betere concurrentiepositie. Tesla laat zien dat juist het transparant delen van kennis bijdraagt aan een betere concurrentiepositie.

Op het gebied van duurzaamheid is op dit moment geen eenduidige taal. Termen als NOM, energienotaloos, BREEAM, ZEN, BENG, GPR, EPC-0 vliegen ons om de oren. We vinden het raar dat we klanten hiermee niet kunnen verleiden. Op projectmatige basis worden pilots uitgevoerd, echter de grootschalige aanpak van de bestaande voorraad lijkt niet op gang te komen. Waarom? In mijn ogen omdat er niet duidelijk gekozen wordt voor een duurzame strategie, maar duurzaamheid bepaald wordt aan de hand van klantwensen op projectmatige basis. In de regio Eindhoven zien we nu bij woningcorporaties de wens ontstaan om een meer eenduidige taal te gaan spreken op het gebied van duurzaamheid. Daarbij wordt nu veelal gekozen voor de aanpak van The Natural Step. Hierbij worden duurzame ontwikkelingen geïntegreerd in strategische planning, producten, processen, functies en verdienmodellen van bedrijven. Projectoverstijgend dus. The Natural Step werkt volgens onderstaande principes.

Neem contact op